Obowiązki informacyjne

Vectra SA z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 253 jest nadawcą następujących kanałów telewizyjnych:

Członkowie reprezentacji Vectra SA


Nazwisko lub nazwa

Nazwisko drugi człon

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

Piotrowski


Jan

Wojciech

Członek zarządu

Nowosadko


Dariusz

Andrzej

Członek zarządu

Irzyński


Bartłomiej


Członek zarządu

Dlouchy


Paweł


Członek zarządu

Sokolik


Krzysztof

Jakub

Członek zarządu


Lista spółek z Grupy Kapitałowej Vectra świadczących usługi medialne:

Vectra S.A.

Multimedia Polska Spółka z o.o.

Telewizja Kablowa Brodnica w likwidacji sp. z o.o.

Limes Sp. z o.o.

VIRTUAOPERATOR Sp. z o.o.

Echostar Studio Sp. z o.o.

SGT Sp. z o.o.

Servcom Sp. z o.o.

Vectra Toruń Sp. z o.o.

Virtual Telecom Sp. z o.o.

Evio Polska Sp. z o.o.

Elsat Sp. z o.o.


Lista akcjonariuszy Vectra SA, których udziały przekraczają 5% kapitały zakładowego:

1. Capricorn Ventures Holding GmbH

2. Prudentia Ventures Holding GmbH


Lista beneficjentów rzeczywistych:

1. Tomasz Węgrzyński