Vectra to grupa kapitałowa

Telekomunikacyjny operator kablowy będący jednym z liderów w Polsce pod względem liczby abonentów:

 • abonamenty

  ponad1,7 miliona abonentów

 • miasta

  439 miast w Polsce

 • liczba punktów obsługi

  180 Liczba punktów obsługi

Zakres działalności Grupy Vectra to:

 • Telewizja kablowa

  Telewizja kablowa – analogowa i cyfrowa, w tym dostęp do programów telewizyjnych w standardzie HD

 • Dostep do internetu

  Szerokopasmowy dostęp do Internetu – tradycyjny kablowy oraz mobilny poprzez modem USB

 • Telefonia stacjonarna

  Telefonia komórkowa i telefonia stacjonarna bazująca na technologii cyfrowej

Jakość usług Vectry

 • podłączenie usług 3 dni Czas podłączenia Usług, w tym telekomunikacyjnych

 • czas dostepności 99,92% Bezprzerwowy czas dostępności/świadczenia Usług*

 • wskaźnik poprawności faktur 99,93% Wskaźnik poprawności faktur z ostatnich 6 miesięcy w zakresie wysokości Opłaty Abonamentowej i Opłaty Powiązanej

 • dostepność infolinii 7:00 - 22:00 Dostępność infolinii

 • 70,09% Wskaźnik usuwania usterek do 24 godzin*

 • 2,10 szt. Liczba usterek w miesiącu przypadająca na 100 usług świadczonych przez operatora*

 • 0,87% Stopa nieskutecznych wywołań telefonicznych

 • 1,25 sek. Czas zestawienia połączenia telefonicznego

 • 52 sek. Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem*

 • 3 dni Średni czas rozpatrywania reklamacji**

* średnia z 3 miesięcy poprzedzających publikację informacji; ** na dzień publikacji informacji

dane firmy

Dane firmy

VECTRA S.A.

aleja Zwycięstwa 253
81-525 Gdynia

Tel. (+48) 58 624 83 52
Faks (+48) 58 742 66 00

Dane spółki

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000089460
REGON 170801142
NIP 586-20-40-690

Wysokość kapitału zakładowego: 331 682 590,00 zł (opłacony w całości)

Wszystkich Abonentów, którzy chcą skontaktować się z firmą telefonicznie w sprawie usług Vectry lub problemów technicznych, prosimy o kontakt pod numerem 601 601 601.

e-mail: kontakt@vectra.pl

Grupa Vectra

Grupa Vectra

Vectra jest grupą kapitałową będącą drugim pod względem liczby abonentów telekomunikacyjnym operatorem kablowym w Polsce. Obsługuje ponad 1 milion klientów w 439 miastach na terenie całego kraju. Vectra oferuje również usługi dla biznesu, jest atrakcyjnym partnerem dla każdego przedsiębiorstwa oraz innych operatorów telekomunikacyjnych.

Kluczowe znaczenie dla grupy mają dwie spółki: Vectra Spółka Akcyjna oraz Vectra Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna.

Vectra S.A. jako podmiot dominujący odpowiada za strategię funkcjonowania Grupy i dostarczanie Abonentom wszystkich usług oferowanych przez spółki Grupy. Spółka odpowiada za kompleksową obsługę Klienta, relacje z nadawcami, a także kontakty z lokalnymi władzami i administratorami zasobów mieszkaniowych.

Vectra Investments Spółka z o.o. Spółka Jawna jest właścicielem wszystkich sieci należących do Grupy Vectra. Do jej zadań należy rozbudowa, modernizacja oraz bieżąca techniczna eksploatacja infrastruktury technicznej. Spółka zajmuje się również nabywaniem sieci telekomunikacyjnych, co odgrywa istotną rolę w rozwoju Grupy Vectra.

Historia Vectry

Dynamiczny rozwój Vectry jest możliwy dzięki zwiększaniu naszej efektywności biznesowej, rozwojowi organicznemu oraz akwizycji mniejszych sieci. Od lat uczestniczymy w kształtowaniu i konsolidacji polskiego rynku multimedialnego, skupiając pod jedną marką lokalnych operatorów.

Naszymi największymi osiągnięciami było dwukrotne pozyskanie sieci z łączną liczbą 100 tysięcy abonentów: w roku 2003 przejęcie Telewizji Kablowej Dami oraz w 2005 r. zakup Śląskiej Telewizji Kablowej. Działania te umocniły pozycję Vectry wśród największych operatorów kablowych w Polsce. W styczniu 2009 roku nasza firma zawitała zaś do Warszawy, przejmując miejscowego operatora Spray SA – spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Vectra intensywnie rozwija posiadaną infrastrukturę teleinformatyczną. Oparta na światłowodach ogólnopolska sieć szkieletowa Vectry, przebiegająca pomiędzy miastami, ma prawie 7 tys. km. Jednocześnie łączna długość optycznych sieci wewnątrz miast to ponad 13 tys. km.

Sieć Vectry w ponad 90% pracuje w systemie DWDM, wielokrotnie zwiększającym jej przepustowość. System DWDM jest stale rozbudowywany, w zależności od zapotrzebowania na dane pasmo oraz w momencie ekspansji. Obecna przepływność naszej sieci osiąga n×100 Gbps. Zasięg, przepływność oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń i rozwiązań plasują sieć Vectry w czołówce wszystkich krajowych sieci teleinformatycznych.

 • 1991 Vectra rozpoczyna działalność, budując pierwsze sieci telewizji kablowej w Słupsku, Olsztynie i Wrocławiu.

 • 1993 Zwycięstwo w przetargu na budowę jednolitej sieci telewizji kablowej w Elblągu.

 • 1994 Intensywny rozwój firmy poprzez akwizycję mniejszych sieci telewizji kablowych oraz budowę nowej infrastruktury.

 • 1995 Konsolidacja rynku telewizji kablowej i koncentracja na jakości budowanych sieci z wykorzystaniem nowych technologii.

 • 1995 Początek nadawania własnych, lokalnych programów telewizyjnych.

 • 1996 Konsolidacja kolejnych pięciu sieci telewizji kablowej na terenie Słupska.

 • 1997 Dalszy rozwój technologii, a także projekty wprowadzenia usług dodatkowych i dostępu do Internetu.

 • 2001 Oferta dostępu do Internetu dla pierwszych klientów i druga pozycja Vectry wśród operatorów w Polsce.

 • 2003 Przejęcie Telewizji Kablowej Dami. Większy dostęp klientów do Internetu.

 • 2005 Zakup Śląskiej Telewizji Kablowej i połączenie spółek w Grupie Vectra. Liczba abonentów osiąga 620 tysięcy.

 • 2006 Rozpoczęcie procesu wdrażania telewizji cyfrowej. Największe takie przedsięwzięcie w branży.

 • 2007 Vectra staje się liderem rynku telewizji cyfrowej z wynikiem 85 tysięcy abonentów.

 • 2008 Wprowadzenie do oferty kanałów HD i umocnienie pozycji lidera rynku telewizji cyfrowej.

 • 2009 Przejęcie warszawskiego operatora Spray SA. Nowe usługi PVR HD oraz multiroom.

 • 2010 Start usługi FlashNet, która w marcu otrzymuje prędkość 64 Mb/s, a w sierpniu 128 Mb/s.

 • 2011 Nowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, opcja pay-per-view przy walce Adamek–Kliczko.

 • 2012 Dostęp do programów telewizyjnych na komputerze, smartfonie, tablecie. Oferta Internetu o prędkości 160 Mb/s.

 • 2013 Wprowadzenie usługi Vectra VOD – dostęp do darmowych oraz płatnych programów i filmów.

 • 2016 Uruchomienie telefonii komórkowej Vectry. Dostęp do Internetu FTTH o prędkości 700 Mb/s dla klientów w Opolu.

 • 2017 TV Online osiąga 125 kanałów, w tym 100 dostępnych poza domem, co jest najlepszą na rynku propozycją dla mobilnych internautów. Uruchomienie unikalnych na rynku usług ubezpieczeniowych we współpracy z AXA ASSISTANCE.

 • 2018 Showmax w ofercie Vectry, jako pierwszym krajowym operatorze kablowym.

 • 2019 W lutym, jako pierwszy na rynku operator, Vectra wprowadziła telewizję w rozdzielczości 4K jednocześnie na obydwu platformach – w usłudze telewizji cyfrowej oraz w TV Online, udostępniając także 3 kanały TV w wersji 4K oraz filmy 4K w usłudze Vectra VOD.

Odpowiedzialność społeczna

Społeczności lokalne

Społeczności
lokalne

Vectra prowadzi zdywersyfikowaną działalność na rzecz lokalnych społeczności w miejscowościach, w których oferuje swoje usługi. Wiąże się to z naszym przekonaniem, że firma o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje z mieszkańcami tych miast i regionów, w których realizuje swoją aktywność biznesową.

Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym, który ponad 963 tysiącom polskich gospodarstw domowych umożliwia dostęp do mediów elektronicznych, w tym do Internetu. To nieprzerwany strumień rozmaitych treści informacyjnych, kulturowych, rozrywkowych oraz sportowych. Wiemy, że dla naszych abonentów Vectra jest czymś więcej niż tylko synonimem multimedialnej rozrywki, dlatego rozwijamy prowadzoną lokalnie działalność charytatywną naszej firmy w regionach, gdzie mamy abonentów, w tym w Gdyni, w której znajduje się nasza siedziba.

Podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie danego regionu. Obecnie wyjątkowo ważne są dla nas inicjatywy na rzecz dzieci, a także osób niepełnosprawnych. Vectra, której ponad 60% pracowników to osoby niedysponujące pełną sprawnością, jest firmą znoszącą bariery w ich pracy zawodowej, a także ograniczenia w codziennym życiu. Stwarzamy przyjazne warunki pracy i pomagamy w wielu innych dziedzinach, jak na przykład w rehabilitacji.

Rynek i branża

Rynek
i branża

Vectra aktywnie uczestniczy w kształtowaniu branży telekomunikacyjnej. Stosując najnowocześniejsze rozwiązania oraz dostarczając wysokiej jakości usługi, firma czuje się zobowiązana do współtworzenia uregulowań prawnych, które porządkują i ułatwiają relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku mediów elektronicznych.

Vectra prowadzi działania w ramach Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów (PKPP Lewiatan). Jest także członkiem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

PIKE

Vectra jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, która zabiega o warunki prawne i regulacyjne sprzyjające rozwojowi branży i rynku. Nasi przedstawiciele wchodzą w skład zespołów projektowych PIKE, które zajmują się rozwiązywaniem najważniejszych problemów branży. Jednym z nich jest projekt „Przyjazne Prawo Autorskie” zabiegający o przejrzyste, jasne i zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej przepisy prawa, a także tworzący partnerskie relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

LEWIATAN

W ramach członkostwa w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów zrzeszonym w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Vectra zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej oraz dba o pozytywny wizerunek pracodawców w społeczeństwie.

SYGNAŁ

Vectra wspiera działania Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał zajmującego się walką ze szkodliwym zjawiskiem społecznym, jakim jest naruszenie własności intelektualnej, które ma miejsce w wyniku kradzieży sygnału telewizyjnego.

Nasze projekty

DogIQ

Vectra sprawia radość także poza dziedziną treści multimedialnych. Współpracując z Fundacją DogIQ z Katowic, co roku ofiarujemy osobie niepełnosprawnej psa serwisowego wyszkolonego do pomocy. Fundacja szkoli odpowiedniego czworonoga, który zostaje specjalistą w pracy na rzecz osób z dysfunkcjami. Drogą konkursu wybierany jest niepełnosprawny, który bezpłatnie otrzymuje psa. Po odpowiednim kursie adaptacyjnym osoba ta staje się opiekunem zwierzęcia, które od tej pory jest jej asystentem i pomocą w codziennym życiu.

Do tej pory przekazaliśmy potrzebującym pięć piesków. Każdy z nich został przygotowany do wspomagania osoby z innym typem niepełnosprawności. Są wśród nich psy szkolone do pomocy osobom z różnymi formami dysfunkcji ruchowych, pierwszy w Polsce pies wyszkolony do wspomagania osoby niedosłyszącej oraz do terapii dziecka z zespołem Downa.

Pies w wielkim mieście

Vectra wspiera program „Pies w wielkim mieście”, który w 2009 roku został uruchomiony przez Urząd Miasta Gdyni. Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków wynikających z posiadania psa oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Jego przekaz skierowany jest zarówno do tych, którzy psy posiadają, jak i tych, którzy sporadycznie znajdują się w otoczeniu tych zwierząt bądź też się nimi zajmują.

W ramach tego projektu Vectra wspiera coroczne Warsztaty dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi, które odbywają się w Gdyni. To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce propagujące wiedzę na temat właściwego zachowania się wobec duetu złożonego z psa i opiekuna. Pies jako towarzysz osoby niepełnosprawnej jest często postrzegany jako maskotka lub wręcz efekt fanaberii właściciela. W celu uświadomienia sobie realnej wartości wsparcia niesionego przez czworonożnego pomocnika konieczne jest, by jak największa liczba osób miała okazję przekonać się, na czym polega rola pracującego w ten sposób zwierzęcia.

X -
Sklep VECTRA
Oglądaj TV Online
Przejdź do
Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce cookies”.

zamknij