Informacje o oferowanych przez VECTRA udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Vectra jest firmą odpowiedzialną społecznie, co wynika z naszego przekonania, że organizacja o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje ze swoimi Klientami. Dlatego podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników naszych usług oraz lokalnych społeczności. Ważne, uprzywilejowane miejsce wśród tych działań zajmują nasze inicjatywy na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Potrzeby osób niepełnosprawnych rozumiemy ze szczególną wrażliwością również dlatego, że jedna z kluczowych spółek naszej Grupy Kapitałowej - Vectra SA, ma status Zakładu Pracy Chronionej. Duża część pracowników tej spółki to osoby niepełnosprawne, korzystające z odpowiednich warunków pracy. Vectra udziela też wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez współpracę m.in. z Fundacją DogIQ z Katowic, regularnie ofiarujemy pieski serwisowe wyszkolone do pomocy osobom o różnym stopniu dysfunkcji.

Teraz wychodzimy z inicjatywą na rzecz niepełnosprawnych Klientów Vectry. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo oraz słuchowo. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy Vectrą a naszymi Klientami niepełnosprawnymi wzrokowo i słuchowo.

1. Vectra przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Vectrę we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi w Biurach Obsługi Klienta (Salonach Firmowych) lub telefonicznie.

2. Vectra w swoich Biurach Obsługi Klienta oraz Salonach Firmowych zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 20:00, z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych Biur Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić Vectrze zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta (Salonie Firmowym) zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udogodnienia@vectra.pl

3. Vectra na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów, oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez VECTRA w alfabecie łacińskim.
Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie internetowej www.vectra.pl/LP/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych

4. Vectra na żądanie Abonenta będącego osoba niepełnosprawną w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania przekazuje informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. Vectra na każde żądanie Abonenta, będącego osobą słabowidzącą, udostępnia:

  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w powyższym punkcie

  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Vectra realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – VECTRA realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Witaj na nowej stronie internetowej Vectry!

Vectra

KONTAKT

X -
Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce cookies”.

zamknij