Oświadczenie UOKIK nr RKR-3/2023

VECTRA informuje, że w związku z decyzją zobowiązującą Prezesa UOKiK nr RKR-3/2023, przyzna rekompensatę konsumentom, którym pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a 10 maja 2020 r. aktywowano usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” (w opcji powiązanej z inną usługą telekomunikacyjną, w przypadku której usługa dodatkowa „Bezpieczny Internet” była obligatoryjnym elementem oferty) bez ich wyraźnej zgody. Prezes UOKiK zakwestionował taki sposób aktywacji tej usługi.

Zwrot poniesionych opłat za usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” uprawnieni konsumenci otrzymają na konto bankowe albo przekazem pocztowym, jeśli podadzą nam numer swojego rachunku bankowego albo adres korespondencyjny. Taką informację konsumenci będą mogli nam przekazać: wypełniając formularz, wysyłając maila na adres rekompensaty@vectra.pl, odwiedzając lokalną placówkę VECTRY, dzwoniąc na naszą infolinię dostępną pod numerem 588 588 203 lub wysyłając list na adres al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia. W mailach lub listach wskażemy, w jakim terminie konsumenci będą mogli nam podać numer rachunku bankowego albo adres korespondencyjny.

Aktualnym abonentom VECTRY, którzy nie przekażą nam powyższych informacji, zwrot poniesionych opłat za usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” zostanie przyznany na koncie abonenckim. Dlatego nasi aktualni abonenci nie muszą nic robić, żeby uzyskać należny im zwrot.

O rekompensacie oraz zasadach jej uzyskania poinformujemy uprawnionych konsumentów mailowo lub listownie pomiędzy 29.12.2023 r. a 29.02.2024 r.

Zwrot opłat uzyskają konsumenci, których reklamacje dotyczące usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet” zostały rozpatrzone negatywnie i konsumenci, którzy zrezygnowali z tej usługi najpóźniej po otrzymaniu czwartej faktury z naliczeniem opłaty za nią.

W decyzji Prezes UOKiK uprawdopodobnił stosowanie przez VECTRĘ praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na pobieraniu płatności za aktywowaną konsumentom usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” (w opcji powiązanej z inną usługą telekomunikacyjną, w przypadku której usługa dodatkowa „Bezpieczny Internet” była obligatoryjnym elementem oferty), pomimo nieuzyskania najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych wyraźnej zgody na dodatkową płatność, co może naruszać art. 10 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

Ze szczegółami zobowiązania VECTRY oraz stanowiskiem Prezesa UOKiK dotyczącym naszej praktyki mogą się Państwo zapoznać w decyzji Prezesa UOKiK nr RKR-3/2023 dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl