Obowiązki informacyjne

INFORMACJE O NADAWCY PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH zgodnie z art. 14a i 47c Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

Nadawcą kanałów: VOD Info, VOD Info 2, VOD Info 3 i OUTDOOR TV jest Vectra SA z siedzibą w Gdyni.
Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia

Dane kontaktowe Vectra

Vectra SA
Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia
Tel. (+48) 58 624 83 52
Faks (+48) 58 742 66 00

Członkowie reprezentacji Vectra SA

Imię

Drugie imię

Nazwisko lub nazwa

Funkcja

Jan

Wojciech

Piotrowski

Członek zarządu

Aleksandra


Gajda-Gryber

Członek zarządu

Bartłomiej


Irzyński

Członek zarządu

Paweł


Dlouchy

Członek zarządu

Krzysztof

Jakub

Sokolik

Członek zarządu


Lista spółek z Grupy Kapitałowej Vectra świadczących usługi medialne:

Vectra S.A.

Multimedia Polska Spółka z o.o.

Limes Sp. z o.o.

SGT Sp. z o.o.

Vectra Toruń Sp. z o.o.

Virtual Telecom Sp. z o.o.

Evio Polska Sp. z o.o.

Elsat Sp. z o.o.

Virtual Operator Sp. z o.o.


Lista akcjonariuszy Vectra SA, których udziały przekraczają 5% kapitały zakładowego:

1. Capricorn Ventures Holding GmbH

2. Prudentia Ventures Holding GmbH


Lista beneficjentów rzeczywistych:

1. Tomasz Węgrzyński

Skład Rady Nadzorczej Vectra SA

1. Maciej Kurek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Michał Popiołek - Członek Rady Nadzorczej

3. Marcin Gorazda - Członek Rady Nadzorczej

4. Tomasz Żurański - Członek Rady Nadzorczej

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.