VECTRA Dajemy Więcej

Osiągnij sukcesw podążaniu za burzliwym rozwojem technologii

ProjektDogIQ

Vectra świadczy nowoczesne usługi telekomunikacyjne, ale sprawiamy radość także w zupełnie innej dziedzinie. Współpracując z Fundacją DogIQ z Katowic, co roku ofiarujemy psa serwisowego, wyszkolonego do pomocy osobie niepełnosprawnej. Odbywa się to w ten sposób, że Fundacja DogIQ szkoli na nasze zlecenie odpowiedniego psa, który zostaje specjalistą w pracy na rzecz osoby dotkniętej pewnym rodzajem dysfunkcji. Drogą konkursu wybierana jest osoba niepełnosprawna, która bezpłatnie otrzymuje psa. Po odpowiednim kursie adaptacyjnym przeprowadzanym przez Fundację DogIQ, osoba ta staje się opiekunem psa, który od tej pory jest jej asystentem i pomocą w codziennym życiu.

Wybór psa, jego szkolenie oraz przekazanie odpowiedniej osobie, realizujemy pod nadzorem Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni. Do tej pory przekazaliśmy 4 pieski:

 

PiesRafi

wyszkolony do pomocy osobie poruszającej się o kulach - otrzymała go Agnieszka Płeszka z Gdańska.

PiesPefo

pierwszy w Polsce wyszkolony do pomocy osobie z dysfunkcją słuchu – otrzymała go Monika Rykaczewska z Warszawy.

PiesPrestiż

wyszkolony do pomocy osobie poruszającej się na wózku - otrzymał go Kamil Osak z woj. podkarpackiego

Pomagamy niepełnosprawnym

Projekt DogIQ jest kolejnym wsparciem udzielanym osobom niepełnosprawnym przez Grupę VECTRA, która ma status Zakładu Pracy Chronionej i której ponad 60% pracowników to osoby niepełnosprawne.