VECTRA Dajemy Więcej

Zmiany w Cenniku

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty nowych pakietów Usługi szerokopasmowego Internetu stacjonarnego o deklarowanych prędkościach pobierania: 300 Mb i 600 Mb (prędkości deklarowane wysyłania danych odpowiednio: 20 Mb i 30 Mb).

W związku z powyższym, w trybie art. 61. ust. 51 ustawy prawo telekomunikacyjne, zmianie ulega obowiązujący przed 18 października Cennik Cyfrowy w następującym zakresie:


1. W części Cennika zatytułowanej „INTERNET” dodaje się dwa nowe pakiety:


 Nazwa usługi

 Cena brutto

 300 Mb

 220 zł.

 600 Mb

 240 zł.


2. W części Cennika, w której znajdują się przypisy, przypis z numerem 5 o treści:


„Podane w tabeli wartości prędkości stanowią Prędkość Deklarowaną pobierania danych. Dla poszczególnych wariantów Usługi Internetu wartości Prędkości Deklarowanych wysyłania danych stanowią: dla 10 Mb – 1 Mb; dla 30 Mb – 1,5 Mb; dla 50 Mb – 5 Mb; dla 100 Mb – 10 Mb; dla 150 Mb – 15 Mb. Szczegóły dotyczące Prędkości pobierania oraz wysyłania, a w szczególności dotyczące Prędkości Deklarowanych, Maksymalnych, Zwykle Dostępnych, Minimalnych, szczegóły dotyczące czynników mających wpływ na uzyskiwane w praktyce wartości – zostały określone w Regulaminie Szczegółowym Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu”.


zastępuje się przypisem o tym samym numerze, o treści (dodane zapisy zostały pogrubione):


„Podane w tabeli wartości prędkości stanowią Prędkość Deklarowaną pobierania danych. Dla poszczególnych wariantów Usługi Internetu wartości Prędkości Deklarowanych wysyłania danych stanowią: dla 10 Mb – 1 Mb; dla 30 Mb – 1,5 Mb; dla 50 Mb – 5 Mb; dla 100 Mb – 10 Mb; dla 150 Mb – 15 Mb; dla 300 Mb – 20 Mb; dla 600 Mb – 30 Mb. Szczegóły dotyczące Prędkości pobierania oraz wysyłania, a w szczególności dotyczące Prędkości Deklarowanych, Maksymalnych, Zwykle Dostępnych, Minimalnych, szczegóły dotyczące czynników mających wpływ na uzyskiwane w praktyce wartości – zostały określone w Regulaminie Szczegółowym Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu”.


Z pełnym dokumentem Cennika, uwzględniającym powyższe zmiany, możecie się Państwo zapoznać pod podanym linkiem.


Powyżej wyszczególnione zmiany do Cennika Cyfrowego obowiązującego przed datą 18 października 2017 r. wejdą w życie 18 listopada 2017 r. Do tego dnia, zgodnie z art. 61 ust. 51, Abonenci nie akceptujący proponowanych zmian mają prawo wypowiedzenia umowy ze skutecznością na dzień 17 listopada 2017 r.
UWAGA – W przypadku skorzystanie z tego prawa Dostawca Usług będzie miał prawo naliczyć Abonentowi kwotę wynikającą z roszczenia o zwrot ulgi, w przypadku umów zawartych na warunkach promocyjnych i będących w Okresie Zobowiązania. W wypowiedzeniu prosimy o powołanie się na powyższe okoliczności – w przeciwnym wypadku Dostawca Usług uzna, że wypowiedzenie jest składane na warunkach ogólnych wynikających z Ogólnych Warunków Umowy.