VECTRA Dajemy Więcej

Przenoszenie usług

Warunki zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, z wykorzystaniem sieci, na których Dostawca Usług świadczy swoje usługi.

 

 

Przeniesienie usług możliwe jest w przypadku:

 

 

  • adres wskazany jako docelowe miejsce przeniesienia usług musi znajdować się
    w zasięgu sieci, z wykorzystaniem której Dostawca Usług świadczy usługi. Dostępność świadczenia usług można sprawdzić bezpośrednio na stronie Dostawcy Usług www.vectra.pl.
    Jeśli pod nowym adresem nie ma możliwości technicznych na świadczenie dotychczasowych usług przeniesienie umowy nie jest możliwe;

 

  • Abonent w nowej lokalizacji korzystać będzie z usług w pakietach co najmniej takich jak na dotychczasowej lokalizacji, z wyłączeniem usług świadczonych na podstawie Promocji o charakterze lokalnym, nieoferowanej w lokalizacji docelowej (dotyczy przeniesienia do innego miasta). W takim przypadku Abonent może zawrzeć umowę na promocyjnych warunkach umowy, obowiązującej w danej lokalizacji, najbardziej zbliżonej do warunków promocji obowiązujących w lokalizacji dotychczasowej (tj. obejmującej tożsame pakiety usług i/lub obejmującej zbliżone oferty usług i/lub ceny);

 

  • w przypadku przeniesienia usług do nowej lokalizacji kontynuowany jest okres zobowiązania umowy dotychczasowej, za wyjątkiem zawarcia umowy na innych, co najmniej takich jak na dotychczasowe, warunkach;

 

  • w przypadku przeniesienia usług do nowej lokalizacji Abonent zobowiązany jest do zwrotu dotychczasowych urządzeń Dostawcy Usług, na warunkach przewidzianych w Regulaminie świadczenia usług przez VECTRA S.A. W lokalizacji docelowej Dostawca Usług dokona instalacji nowych Urządzeń Abonenckich;

 

 

Zamiar przeniesienia usług z lokalizacji dotychczasowej na nową należy zgłaszać bezpośrednio w Biurach Obsługi Klienta/Salonach Firmowych Dostawcy Usług, lub w przypadku przeniesienia między miastami dodatkowo można zgłosić telefonicznie na nr 601 601 601.