VECTRA Dajemy Więcej

Projekty unijne

Projekt unijny w powiecie elbląskim

SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej Vectra realizuje projekt w ramach Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie elbląskim (numer obszaru POPC01_281116)” w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC01.01.00-28-0314/16-00

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie powiatu elbląskiego obejmującej swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy” - głównie zabudowę jednorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich tam, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Założenia planowanej budowy sieci przewidują również podłączenie do niej jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze).

 

Cele projektu:

 

Wyeliminowanie obszarów objętych wykluczeniem cyfrowym poprzez wybudowanie sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości oraz bardzo wysokiej niezawodności.

 

Planowane efekty:

 

Wybudowanie doziemnej szerokopasmowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem co najmniej 1209 szt. lokali mieszkalnych w zabudowie rozproszonej na terenie powiatu elbląskiego z dostępem do Internetu z prędkością co najmniej 100Mb/s.

 

Całkowita wartość projektu:

7 518 914,43 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

3 790 021,89zł.

Projekt unijny w powiecie lubińskim

SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej Vectra realizuje projekt w ramach Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie lubińskim (numer obszaru POPC01_020365)” w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC01.01.00-02-0313/16-00

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie powiatu lubińskiego obejmującej swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy” - głównie zabudowę jednorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich tam, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Założenia planowanej budowy sieci przewidują również podłączenie do niej jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze).

 

Cele projektu:

 

Wyeliminowanie obszarów objętych wykluczeniem cyfrowym poprzez wybudowanie sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości oraz bardzo wysokiej niezawodności.

 

Planowane efekty:

 

Wybudowanie doziemnej szerokopasmowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem co najmniej 1108 szt. lokali mieszkalnych w zabudowie rozproszonej na terenie powiatu lubińskiego z dostępem do Internetu z prędkością co najmniej 100Mb/s.

 

Całkowita wartość projektu:

6 687 204,06 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

2 816 780,80 zł.

Projekt unijny w powiecie lubińskim

SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej Vectra realizuje projekt w ramach Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie lubińskim (numer obszaru POPC01_020366)” w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC01.01.00-02-0311/16-00

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie powiatu lubińskiego obejmującej swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy” - głównie zabudowę jednorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich tam, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Założenia planowanej budowy sieci przewidują również podłączenie do niej jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze).

 

Cele projektu:

 

Wyeliminowanie obszarów objętych wykluczeniem cyfrowym poprzez wybudowanie sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości oraz bardzo wysokiej niezawodności.

 

Planowane efekty:

 

Wybudowanie doziemnej szerokopasmowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem co najmniej 1135 szt. lokali mieszkalnych w zabudowie rozproszonej na terenie powiatu lubińskiego z dostępem do Internetu z prędkością co najmniej 100Mb/s.

 

Całkowita wartość projektu:

6 648 609,02 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

3 243 223,90 zł.

Projekt unijny w powiecie radomszczańskim

SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład grupy kapitałowej Vectra realizuje projekt w ramach Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie radomszczańskim (numer obszaru POPC01_100151)” w ramach umowy o dofinansowanie nr POPC01.01.00-10-0308/16-00

 

Opis projektu:

 

Projekt zakłada wybudowanie światłowodowej szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie powiatu radomszczańskiego obejmującej swoim zasięgiem lokalizacje określone w projekcie POPC jako „białe plamy” - głównie zabudowę jednorodzinną na terenach podmiejskich i wiejskich tam, gdzie obecnie nie ma możliwości świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do Internetu. Założenia planowanej budowy sieci przewidują również podłączenie do niej jednostek publicznych (szkoły publiczne, podmioty lecznicze).

 

Cele projektu:

 

Wyeliminowanie obszarów objętych wykluczeniem cyfrowym poprzez wybudowanie sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH (Fiber to the Home). Jest to technologia doprowadzająca przewody światłowodowe do każdego domu z osobna, umożliwiając mieszkańcom korzystanie z przesyłu danych o największej możliwej obecnie prędkości oraz bardzo wysokiej niezawodności.

 

Planowane efekty:

 

Wybudowanie doziemnej szerokopasmowej sieci dostępowej obejmującej swym zasięgiem co najmniej 1399 szt. lokali mieszkalnych w zabudowie rozproszonej na terenie powiatu radomszczańskiego z dostępem do Internetu z prędkością co najmniej 100Mb/s.

 

Całkowita wartość projektu:

6 368 579,59 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

3 183 254,22 zł