VECTRA Dajemy Więcej

Pozasądowe rozwiązywaniesporów konsumenckich

Informujemy, że Vectra S.A. co do zasady wyraża zgodę na udział w postępowaniach polubownych, mediacyjnych, w tym dla sporów z konsumentami. Szczegółowe informacje dotyczące zgody na udział w takich postepowaniach podajemy zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług przez Vectra S.A. w ostatecznej odpowiedzi na reklamację. Zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania polubownego w zakresie usług telekomunikacyjnych jest Urząd Komunikacji Elektronicznej (strona internetowa Urzędu: http://www.uke.gov.pl/).

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z wymienioną wyżej ustawą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr wszystkich podmiotów uprawnionych. Na stronie tego Urzędu, jako urzędu nadzorującego instytucję pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich, znajdą Państwo także szczegółowe informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów - http://www.polubowne.uokik.gov.pl/