VECTRA Dajemy Więcej

Informacje dla innych operatorów

Zakańczanie połączeń

W związku z wydaną w dniu 28 października 2008 roku decyzją Prezesa UKE na VECTRA S.A. zostały nałożone obowiązki regulacyjne, o których mowa w art. 34, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800, z późn. zm.) polegające na: (i) uwzględnianiu uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci i udogodnień towarzyszących w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej VECTRA S.A.; (ii) równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych co do dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej VECTRA S.A.; (iii) ogłaszaniu informacji w sprawach zapewniania dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej VECTRA S.A..

Załączona poniżej informacja stanowi podstawę do przyszłych dwustronnych uzgodnień, których wyniki zostaną ustalone w umowie o dostępie telekomunikacyjnym do sieci VECTRA S.A. w zakresie zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej VECTRA S.A. 

Informacje o ofercie Vectra S.A.