VECTRA Dajemy Więcej

Osiągnij Sukcesw podążaniu za błyskawicznym rozwojem technologii

Grupa Vectra

Vectra jest Grupą Kapitałową, której siedziba znajduje się w Gdyni. Natomiast swoje usługi Vectra świadczy we wszystkich regionach Polski. Teleinformatyczna sieć Vectry dociera do 389 miast i obejmuje swoim zasięgiem 2,5 miliona gospodarstw domowych. Obecnie z usług Vectry korzysta prawie milion klientów. W skład Grupy Vectra wchodzi kilka spółek, spośród których kluczowe znaczenie mają dwie: Vectra Spółka Akcyjna oraz Vectra Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna.

Vectra SA jako podmiot dominujący odpowiada za strategię funkcjonowania Grupy. Jej zadaniem jest dostarczanie abonentom wszystkich usług oferowanych przez Grupę Vectra. Spółka jest odpowiedzialna za kompleksową obsługę klienta, relacje z nadawcami, a także kontakty z lokalnymi władzami i administratorami zasobów mieszkaniowych, na obszarze których świadczy swoje usługi.

Vectra Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna jest właścicielem wszystkich sieci należących do Grupy Vectra. Do jej zadań należy rozbudowa, modernizacja oraz bieżąca techniczna eksploatacja infrastruktury technicznej, w oparciu o którą Vectra świadczy swoje usługi. Spółka zajmuje się również nabywaniem sieci telekomunikacyjnych, odgrywając istotną rolę w rozwoju Grupy Vectra, opartym m.in. na konsolidacji polskiego rynku telewizji kablowej.