VECTRA Dajemy Więcej

Jakość UsługInformacje dotyczace jakości usług Vectra S.A.

Tabela wskaźników na dzień 30.06.2017 r.

 

 

1.

Czas podłączenia Usług, w tym telekomunikacyjnych

3

dni

2.

Bezprzerwowy czas dostępności /świadczenia Usług*

99,72

%

3.

Wskaźnik usuwania usterek do 24 godzin*

78,75

%

4.

Liczba usterek w miesiącu przypadająca na 100 usług świadczonych przez operatora *

2,19

szt.

5.

Stopa nieskutecznych wywołań telefonicznych

3,31

%

6.

Czas zestawienia połączenia telefonicznego

1,61

sek.

7.

Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem*

147

sek.

8.

Wskaźnik poprawności faktur z ostatnich 6 miesięcy w zakresie wysokości Opłaty Abonamentowej i Opłaty Powiązanej

99,90

%

9.

Średni czas rozpatrywania reklamacji**

5

dni

10.

Dostępność infolinii

7:00 – 22:00

11.

Liczba punktów obsługi

98

szt.

 

* średnia z 3miesięcy poprzedzających publikację informacji, * *na dzień publikacji informacji