VECTRA Dajemy Więcej

Jakość UsługInformacje dotyczace jakości usług Vectra S.A.

Tabela wskaźników na dzień 31.12.2017 r.

 

 

 1.

 Czas podłączenia Usług, w tym telekomunikacyjnych

3

dni

 2.

 Bezprzerwowy czas dostępności /świadczenia Usług*

99,93

%

 3.

 Wskaźnik usuwania usterek do 24 godzin

72,10

%

 4.

 Liczba usterek w miesiącu przypadająca na 100 usług świadczonych  przez  operatora*

1,96

szt.

 5.

 Stopa nieskutecznych wywołań telefonicznych

7,4

%

 6.

 Czas zestawienia połączenia telefonicznego

1,3

sek.

 7.

 Czas oczekiwania na połączenie z konsultantem*

337

sek.

 8.

 Wskaźnik poprawności faktur z ostatnich 6 miesięcy w zakresie  wysokości Opłaty  Abonamentowej i Opłaty Powiązanej

99,93

%

 9.

 Średni czas rozpatrywania reklamacji**

6

dni

 10.

 Dostępność infolinii

7:00-22:00

 11.

 Liczba punktów obsługi

99

szt.

 

* średnia z 3miesięcy poprzedzających publikację informacji, ** na dzień publikacji informacji