VECTRA Dajemy Więcej

Osiągnij Sukcesw podążaniu za błyskawicznym rozwojem technologii

DANE FIRMYVECTRA S.A.

Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia
 

Tel. (+48) 58 624 83 52

Fax (+48) 58 742 66 00
 

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000089460, REGON 170801142, NIP 586-20-40-690

Wysokość kapitału zakładowego: 331.682.590,00 zł (opłacony w całości)

 

Wszystkich Abonentów, którzy chcą skontaktować się z firmą telefonicznie w sprawie usług Vectry lub problemów technicznych, prosimy o wybranie numeru telefonu odpowiedniego Biura Obsługi Klienta z mapki znajdującej się tutaj.

e-mail: kontakt@vectra.pl