VECTRA Dajemy Więcej

Ubezpieczenia MetLife

Bezpieczna Rodzina

Bezpieczna Rodzina to ubezpieczenie grupowe na życie przygotowane specjalnie dla Klientów Vectry przez MetLife TUnŻiR S.A. - towarzystwo z 24 letnim doświadczeniem obsługujące 5 milionów Klientów.

 

Ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla rodziny Ubezpieczonego w razie:

 

 • Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,
 • Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku komunikacyjnego oraz
 • Śmierci.

Co zyskujesz?

 

 • wysokie sumy ubezpieczenia za relatywnie niską opłatę
 • podwojone świadczenie w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 • brak wstępnych badań medycznych
 • ochronę przez całą dobę, na całym świecie
 • brak zbędnych formalności
 • profesjonalną obsługę ubezpieczeniową

Zakres świadczeń

 

 

Pakiet Standard

Pakiet Optimum

Pakiet Prestiż

 

Sumy Ubezpieczenia

 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

75 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku komunikacyjnego

 

75 000 zł

(łącznie 150 000 zł*)

 

100 000 zł

(łącznie 200 000 zł*)

 

150 000 zł

(łącznie 300 000 zł*)

 

Śmierć Ubezpieczonego

 

240 zł

 

300 zł

 

360 zł

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

*Kwota łączna, na którą składa się suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku komunikacyjnego oraz suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii obsługowej ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina” pod numerem +48 48 37 02 410 – lub pisemnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw roszczeń pod adres: MetLife TUnŻiR S.A., Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom.

 

Dokumenty

 

Rachunekpod ochroną

Ubezpieczenie grupowe przygotowane specjalnie dla Klientów Vectry przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – towarzystwo z 24 letnim doświadczeniem obsługujące 5 milionów Klientów.

 

Ubezpieczenie Rachunek pod ochroną zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla Klientów Vectra i jego rodziny w razie:
 

 • Poważnej choroby,
 • Czasowej i całkowitej niezdolności do pracy,
 • Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz
 • Śmierci.

Co zyskujesz?

 • wysokie sumy ubezpieczenia w zamian za relatywnie niską opłatę
 • brak wstępnych badań medycznych
 • ochronę przez całą dobę, na całym świecie
 • brak zbędnych formalności
 • profesjonalną obsługę ubezpieczeniową

Zakres świadczeń

 

 

Pakiet Standard

Pakiet Optimum

Pakiet Prestiż

 

 

Sumy Ubezpieczenia

 

 

Trwała i całkowita niezdolność do pracy

3 000 zł

5 000 zł

7 000 zł

 

Czasowa i całkowita niezdolność do pracy

150 zł/ miesiąc*

250 zł/ miesiąc*

350 zł/ miesiąc*

 

Poważna choroba

3 000 zł

5 000 zł

7 000 zł

 

Śmierć Ubezpieczonego

3 000 zł

5 000 zł

7 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

*Nie więcej niż 6 miesięcznych świadczeń z tytułu jednej Czasowej niezdolności do pracy. Pomiędzy dwoma Czasowymi niezdolnościami musi upłynąć min. 12 miesięcy, aby można je było uznać za dwa osobne zdarzenia.  Świadczenie z tytułu Czasowej niezdolności do pracy przysługuje od 61 dnia za każde 30 dni potwierdzonej niezdolności do pracy.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić telefonicznie – za pośrednictwem infolinii obsługowej ubezpieczenia „Rachunek pod ochroną” pod numerem +48 48 37 02 409 – lub pisemnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją do Agenta do spraw roszczeń pod adres: MetLife TUnŻiR S.A., Skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom.

 

Dokumenty